Pas på urimelige vilkår, hvis du har lån hos Simbo og Kronelån

To af nettets populære hjemmesider som udbyder lån online har ifølge Forbrugerombudsmanden ydet disse på urimelige vilkår. Begge hjemmesider ejes af finansieringsselskabet Capitolia, og de urimelige vilkår og gebyrer har medført, at lånesiderne har kunne holde sig under det ÅOP-loft på 35 %, som blev indført pr. 1. juli 2020. Kræv de urimelige gebyrer tilbagebetalt, opfordrer Forbrugerombudsmanden.

To af nettet populære lånesites Simbo og Kronelån, har tilbudt deres lån på urimelige vilkår. Det oplyser Forbrugerombudsmanden i en pressemeddelelse fra 11. februar 2021.

Flere urimelige forhold

Ifølge Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen er der tale om flere urimelige vilkår, f.eks.:

 • Et gebyr på 17 % af lånets saldo, hvis ikke låntageren indsender deres økonomiske oplysninger for hver 30 dage.
 • Et gebyr på 20 % af lånets saldo, som skal betales, hver gang låntageren hæver penge på sit lån.
 • En morarente på 37 %, hvis afdraget på lånet betales for sent.

Alle tre vilkår strider mod gældende lovgivning på området, samt gør det muligt at holde ÅOP-værdien på lånet under det loft på 35 %, som regeringen indførte i den nye lånelovgivning, der trådte i kraft pr. 1. juli sidste år.

Urimelige vilkår gør låneaftaler ulovlige

Derudover indeholder låneaftalen også flere andre urimelige – og dermed ugyldige – vilkår for låntagerne. F.eks. kan finansieringsselskabet Capitolia ifølge Forbrugerombudsmanden ikke:

 • kræve, at låntagere skal indfri deres lån, hvis de ikke indsender informationer om deres økonomi til Capitolia hver måned.
 • opsige låneaftalen med øjeblikkelig indfrielse, hvis låntagers kreditværdighedsvurdering ændrer sig.
 • opkræve et gebyr for serviceydelser uden at oplyse i låneaftalen, hvilke ydelser der udløser et gebyr.
 • ændre låneaftalen med tre måneders skriftligt varsel uden at fortælle, hvilke forhold der udløser ændringer af aftalen.
 • ændre renter og gebyrer vilkårligt.
 • undlade at tilbagebetale beløb under 50 kroner.
 • lægge renteperioder sammen.
 • undlade at udlevere en kopi af låneaftalen på papir eller et andet varigt medium.

Forbrugerombudsmanden har samtidig orienteret firmaet bag Simbo og Kronelån om, at de vil politianmelde selskabet for bl.a. at overtræde forbuddet mod forbrugslån med en ÅOP på over 35 procent.

Få ulovlige gebyrer retur fra Simbo og Kronelån

I pressemeddelelse opfordrer Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen til, at ”kontakte Capitolia med henblik på at få tilbagebetalt de penge, som Capitolia ulovligt har opkrævet. Hvis forbrugerne fortsat har et lån hos Capitolia, kan pengene modregnes i deres gæld til Capitolia.”

Så har du optaget et lån hos enten Simbo eller Kronelån fra og med 1. juli 2020, er det en god ide at kontakte Capitolia omkring tilbagebetalingen af de ulovlige gebyrer, som firmaet har opkrævet.

Dit krav mod Capitolia gælder også, selv om din lån er videresolgt til tredjemand eller er blevet overdraget til et eksternt inkassofirma.

Det har ikke været muligt at få en udtalelse fra hverken Capitolia, Simbo eller Kronelån.