Låneberegner

Vores låneberegner kan anvendes til at beregne et teoretisk lån. På denne måde kan du hurtigt få styr på hvordan din økonomi vil se ud ved optagelse af et lån, og hvor meget lånet vil koste dig. Ved at indtaste et teoretisk lån kan du få oplysninger omkring:

  • Månedlig ydelse
  • Total tilbagebetaling
  • Totale kreditomkostninger

Det kan være svært at gennemskue hvor meget renter bliver i omkostninger ved et større lån som løber over en længere låneperiode. Derfor har vi valgt at bygge en låneberegner til dig. Sådan at du kan få et overblik over månedlige ydelse, total tilbagebetaling, og totale kreditomkostninger ved optagelse af et lån. Læs med herunder for at blive klogere på hvordan du bedst anvender vores låneberegner som et værktøj til at finde det rigtige lån.

Sådan bruger du låneberegneren

Det er meget simpelt at anvende vores låneberegner. Det eneste som du skal gøre er at indtaste det beløb som du godt kunne tænke dig at låne. Herefter vælger du en rentesats. Til sidst skal du taste ind hvor mange terminer lånet løber over. Eksekver ved at trykke “beregn lån”. Du vil nedenunder blive præsenteret med informationer omkring det teoretiske lån.

Hvordan er vores låneberegner bygget op?

Vores låneberegner er bygget op omkring annuitetsregning, som hører sig til hovedparten af den type lån som udbydes af banker, finansieringsselskaber og realkreditinstitutter. Hvor lånet er bygget op omkring en ydelse som falder på terminsdato, typisk hver måned. Hvor der betales renter af lånet, samt at der bliver afdraget på gælden. Renteomkostningerne vil være størst i starten og falde løbende som man afdrager på lånet, og dermed vil afdraget på lånet udgøre en større og større del af den ydelse man betaler hver måned.

Brug låneberegneren til at finde det rigtige lån

Ved at bruge låneberegner kan du få et indblik ind i hvor meget det kan komme til at koste dig at optage et lån med de parametre som du indtaster. Låneberegneren er kun til brug for at vise et fiktivt lån. Låneberegneren kan altså derfor kun anvendes som en måde at få vist hvor meget det vil koste at optage et lån med de indtastede parametre.

Selvom at låneberegneren kun er til brug med fiktive beregninger, så er det en god måde at sidde og få en fornemmelse for hvor meget man skal regne med i månedlig ydelse og totale omkostninger for et givent lån.

Du kan derfor med vores låneberegner finde frem til hvilket lån det er som du er er ude efter, og som vil passe til dine behov.

Renter og fradrag i skat

Ved din årsopgørelse er der mange poster hvor du kan indtaste fradrag. Renter for lån er bl.a. en af dem. Der er fradrag for:

  • Renter for banklån
  • Renter og bidrag for realkreditlån
  • Renter for forbrugslån hos et finansieringsselskab
  • Renter på en kontokortordning

Andre værktøjer